Klagemulighed og Disclaimer

Dit køb er beskyttet af den danske lovgivning om salg af varer. 

Hvis du har en klage over et produkt, der er købt i vores webshop, kan dette sendes til:

 

Center for Klageløsning  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Link: https://www.forbrug.dk/

Hvis du er bosiddende i et andet EU-land, kan du indgive din klage ved hjælp af Europa-Kommissionens online tvistbilæggelses portal. 

Denne portal kan du finde her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Hvis du indgiver en klage der, skal du inkludere vores e-mailadresse:

customercaredk@panzerglass.dk

 

Ansvarsfraskrivelse

Der kan være typografiske fejl, prisændringer og udsolgte produkter i vores webbutik. Vi kan ikke garantere, at de farver, der vises i webbutikken, er nøjagtige gengivelser af de faktiske produkter. Farvegengivelsen afhænger af computerens indstillinger.  Oplysninger, som findes i webbutikken, kan indeholde tekniske eller typografiske fejl. Oplysninger, der findes i webbutikken, kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for pris- og korrekturfejl m.v. Oplysninger, der offentliggøres i webbutikken, kan indeholde referencer eller krydshenvisninger til andre produkter. Adgang til sådanne oplysninger er ikke garanteret, især i betragtning af at eventuelle oplysninger kan ændres uden varsel.