PanzerGlass Persondatapolitik

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes PanzerGlass A/S, Delta 8, Søften, 8382 Hinnerup (herefter ”PanzerGlass”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via PanzerGlass’ hjemmeside, www.panzerglass.dk. Læs mere i pkt. 2 nedenfor.

1.3 PanzerGlass er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til PanzerGlass, herunder i forbindelse med udøvelse af dine rettigheder i henhold til pkt. 4, kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Når du besøger www.panzerglass.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af www.panzerglass.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på www.panzerglass.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din enhed.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og www.panzerglass.dk’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre www.panzerglass.dk samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, idet oplysningerne bruges til at forfølge vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og hjemmeside samt markedsføre vores produkter til dig eller folk, der ligner dig. Vi har vurderet, at oplysningerne er almindelige og ikke-følsomme, fordi vi ikke umiddelbart kan identificere dig alene ud fra oplysningerne og fordi vi - i det omfang vi videregiver oplysningerne til Facebook til brug for brugerdefinerede målgrupper - sørger for, at oplysningerne kun videregives i "hashet", dvs. ikke-læsbar envejskrypteret, form og fordi du - i det omfang oplysninger indsamles ved hjælp af cookies og lignende teknologier - har givet dit samtykke hertil i henhold til gældende regler om cookies.

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på www.panzerglass.dk, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b for så vidt angår oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre købet, eksempelvis dine kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og oplysninger om dit køb; litra c for så vidt angår oplysninger som er nødvendige for at overholde vores retlige forpligtelser navnlig regnskabsmateriale i henhold til bogføringsloven; og litra f for så vidt angår andre oplysninger, som f.eks. din IP-adresse, der er nødvendige for at varetage vores legitime interesser såsom at forhindre misbrug af betalingskort, svig m.v.

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, ud fra vores legitime interesser i at udsende vores nyhedsbrev og fordi du ved tilmeldingen har givet os samtykke til at modtage elektronisk markedsføring fra PanzerGlass.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1 Ved køb med levering videregives oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til den transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af www.panzerglass.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter.

3.3 Vi bruger Klaviyo som underleverandør til at udsende e-mails, herunder nyhedsbreve. Klaviyo behandler personoplysninger i USA og er selvcertificeret under EU-U.S. Privacy Shield aftalen.

Derudover bruger vi Precis Digital A/S, Grafikr ApS, Google (Google Ireland Limited), Facebook (Facebook Ireland Limited), Pairy ApS, QuickPay, Shopify (Shopify International Ltd.) og Webshipper ApS som underleverandører til de formål der er beskrevet under pkt. 3.2.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du kontakte os, for eksempel ved at sende en skriftlig anmodning til support@panzerglass.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være, hvis der er rimelig tvivl herom.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i nogle tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering, f.eks. behandling af dine personoplysninger for at kunne sende dig vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.3..

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1, 2.2 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af elektronisk kommunikation.
Du kan tilbagekalde dit samtykke via en mail til support@panzerglass.com.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af www.panzerglass.dk jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af www.panzerglass.dk i 1 år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Vi opbevarer oplysninger, der er nødvendige for at kunne dokumentere, at du har trukket dit samtykke tilbage i op til 2 år efter, du har trukket samtykket tilbage.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på www.panzerglass.dk jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1 PanzerGlass A/S, er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via www.panzerglass.dk.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:
PanzerGlass A/S,
Delta 8,Søften
8382 Hinnerup

Tlf. nr.: +45 89 87 39 21
E-mail: support@panzerglass.dk

8. Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Hvis vi foretager væsentlige ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på www.panzerglass.dk.

9. Versioner

9.1 Dette er PanzerGlass A/S’ persondatapolitik dateret den 06.01.2020.