Information og betingelser for henvendelse fra PanzerGlass™ - Business

Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve fra os: 

PanzerGlass A/S, cvr. 34902380, Delta 8, 8382 Hinnerup  

Nyhedsbrevets indhold  vil typisk omfatte informationer omkring IT, IT-sikkerhed, tips og tricks til brugen af og information om særlige features ved PanzerGlass™’ produkter, cases samt information om lancering af nye devices, hvor PanzerGlass™-beskyttelse er relevant. Fokus er på B2B. Du kan også møde markedsføring fra os på de sociale medier.

Du kan selvfølgelig til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at klikke på det ”unsubscribe” link, der medfølger i bunden af hvert nyhedsbrev eller sende din forespørgsel til mailadressen b2b@panzerglass.com.

Når betingelserne her accepteres, har du samtidig tilkendegivet at du er over 16 år.

Vi følger markedsføringsloven – herunder reglerne om god markedsføringsskik.

Personoplysninger

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du dit navn, emailadresse, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger bruger vi til at sikre at vi kan levere relevant PanzerGlass™-information til dig, og for at vi hele tiden kan forbedre og tilpasse udsendelserne.

Vi benytter ActiveCampaign og Shopify til udsendelse af nyhedsbreve, som derfor er vores databehandlere.

De behandler alene personoplysninger på vegne af PanzerGlass A/S og i overensstemmelse med instruks fra PanzerGlass A/S.

Du kan læse mere om ActiveCampaign samt Shopify og beskyttelse af data på deres hjemmesider hhv. https://www.activecampaign.com/legal/dpa og https://www.shopify.com/legal/dpa

Retsgrundlaget for indsamlingen af oplysninger i forbindelse med markedsføring fra os er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Ved frameldelse slettes oplysningerne hos os og vores databehandler. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at klikke på det ”unsubscribe” link, der medfølger i bunden af hvert nyhedsbrev.

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevares i to år, fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af PanzerGlass™’s legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse

Vi benytter os af ActiveCampaign og Shopify som platform til at udsende nyhedsbreve fra og til at lave målrettet markedsføring på. Active Campaign og Shopify  anses derfor som vores databehandlere. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt streng fortrolighed om disse.

Overførsel af oplysninger til 3. lande

Nogle af vores samarbejdspartnere behandler dine persondata uden for EU. Overførslen af data er sikret ved EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser medmindre andet er angivet. Nedenfor findes en oversigt over partnere uden for EU:

  • ActiveCampaign, USA
  • Shopify, Canada


Da vi bruger ActiveCampaign og Shopify, der er placeret i USA og Canada, som platform til udsendelse af nyhedsbreve, overføres dine oplysninger dermed til et land uden for EU/EØS. Vi kan oplyse, at Active Campaign er medlem af EU - U.S Privacy Shield-ordningen, og det danner derfor et sikkert grundlaget for vores overførsel af personoplysninger såsom mailadresser til Active Campaign.
Læs mere her: Privacy Shield

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v. Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet eller rettet. Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig.

Du har ret til at få slettet eller rettet dine oplysninger hos os og vores databehandler. Denne ret kan du udøve ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og vi sørger derefter for at underrette vores databehandler om at oplysningerne skal slettes.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby 
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk