Klagemulighed

Ønsker du at klage i anledning af et køb foretaget i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

 Center for Klageløsning 

 Nævnenes Hus 

 Toldboden 2 

 8800 Viborg 

 https://kpo.naevneneshus.dk 

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

 

 Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: customercaredk@panzerglass.dk